e-rotiek.com

Privacy

Welkom op www.e-rotiek.com

Als U gebruik maakt van www.e-rotiek.com hebben wij de plicht u te informeren over de privacy en cookies en de adult content disclaimer.

De adverteerder verklaard zich integraal akkoord, dat al zijn  advertentieteksten en publicaties volledig de verantwoordelijkheid zijn van de adverteerder, en www.e-rotiek.com hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk kan gesteld worden.  De adverteerder zal zelf nagaan dat hij volledig voldoet aan alle wettelijke bepalingen die gelden in het land van zijn vestiging.    

Wij beseffen dat dit lastig en zelfs klantonvriendelijk kan overkomen. Onze excuses hiervoor.

Net als alle gangbare websites, gebruikt www.e-rotiek.com cookies voor de volgende doeleinden:

 • Het optimaliseren van de website
 • Het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties
 • De integratie van sociale media
 • Het verzamelen en analyseren van statistieken

Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen via www.e-rotiek.com (bijv: inloggen via Facebook)

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacy- en cookiebeleid.

Verwerking persoonsgegevens

Allereerst worden uw persoonsgegevens door www.e-rotiek.com gebruikt voor de uitvoering van de diensten van www.e-rotiek.com.

Daarbij gaat het onder andere om het opstellen van een profiel op www.e-rotiek.com, contact leggen met andere deelnemers, etc.
Voor betalingen die verband houden met het lidmaatschap van www.e-rotiek.com worden de in dat kader relevante gegevens verzocht en verwerkt.

www.e-rotiek.com verwerkt uw persoonsgegevens verder voor adequate dienstverlening, uitvoering van overeenkomsten met u, relatiebeheer, het verbeteren van haar dienstverlening en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen www.e-rotiek.com, haar klanten en/of medewerkers.

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en producten of diensten van www.e-rotiek.com, haar moedermaatschappij A&P Projects v.o.f. en samenwerkende partners. Informatie kunt u ook per e-mail ontvangen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Tevens kunt u per e-mail benaderd worden met informatie, speciale aanbiedingen of leuke acties van www.e-rotiek.com en adverteerders van consumentenproducten/diensten. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan www.e-rotiek.com. Dit kan door een bericht te sturen via onze website www.e-rotiek.com. Vermeld u hierbij het e-mail adres waar het om gaat!

Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan www.e-rotiek.com gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan partijen waar www.e-rotiek.com mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.

Zowel www.e-rotiek.com als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Als bijlage bij dit privacy- en cookiebeleid is een overzicht toegevoegd waarin de gebruikte cookies worden opgesomd, Wie de cookie plaatst (www.e-rotiek.com of een derde), het doel van de desbetreffende cookie, de bewaartermijn en de gevolgen van het niet accepteren van de desbetreffende cookie.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Wij plaatsen verder cookies op uw computer om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om het aantal keren dat een advertentie wordt weergegeven te registreren.

Met uw toestemming plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site deze nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geaccepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet accepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

API’s

www.e-rotiek.com kan gebruik maken van zogenaamde API’s, wat staat voor Application Programming Interfaces. Indien u toestemming geeft aan een API’s zal er communicatie ontstaan tussen de betreffende website (bijvoorbeeld Facebook) waarvoor de API toestemming vraagt en www.e-rotiek.com.  Als gevolg daarvan kan de informatie die u achter heeft gelaten binnen die betreffende website (bijvoorbeeld Facebook) gedeeld worden met www.e-rotiek.com. Voor het plaatsen van een API zal altijd om uw toestemming worden gevraagd, welke te allen tijde weer ingetrokken kan worden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen?

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Als u wenst te reageren op ons privacy- en cookiebeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen.

Wijzigingen Privacy-en cookiebeleid

www.e-rotiek.com behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid van tijd tot tijd te updaten en te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient dit Privacy- en cookiebeleid dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Adult content disclaimer

Door verder te gaan verklaar ik dat ik ouder ben dan 18 jaar en akkoord ga met onderstaande voorwaarden:

 • Ik verklaar 18 jaar of ouder te zijn en alle mogelijke middelen aan te wenden om toegang door minderjarigen te verhinderen.
 • Ik verklaar dat alle informatie die ik over mezelf geef bij inschrijving en bij gebruik van de site correct en niet misleidend zal zijn. Het creëren van een zogenaamd “fake” profiel is dan ook niet toegestaan.
  www.e-rotiek.com zal steekproefsgewijs of bij vermoedens van misbruik hierop controle uitvoeren.
 • Ik verklaar mij akkoord met het feit dat het niet is toegestaan om me op de site voor te doen als iemand anders.
 • Ik verklaar op de hoogte te zijn dat www.e-rotiek.com nadrukkelijk is bedoeld voor seksueel georiënteerde dating en dan ook erotisch tekst- en fotomateriaal kan bevatten.
 • Ik verklaar dat ik me bij gebruik van de site aan de wet zal houden en me zal onthouden van beledigende, lasterlijke, discriminerende, agressieve, opruiende of onrechtmatige uitingen.
 • Ik verklaar alleen fotomateriaal te plaatsen waarvan ik het gebruiksrecht bezit en waarop geen auteursrechten van derden rusten.
 • Ik verklaar mij akkoord dat ik geconstateerd misbruik zal melden aan www.e-rotiek.com. Ondanks de strenge controle van www.e-rotiek.comop alle nieuwe profielen kan het incidenteel toch voor komen dat deelnemers zich aanmelden met een valse identiteit. Mocht ik dit zelf constateren dan zal ik www.e-rotiek.com hiervan onverwijld op de hoogte te stelen via de link “melding misbruik”.
 • Ik verklaar mij akkoord dat ik per e-mail commerciële aanbiedingen kan ontvangen wanneer ik bij inschrijving mijn mail adres opgeef.
  Uitschrijven hiervan kan te allen tijde door een bericht te sturen via het contactformulier op de site.

www.e-rotiek.com probeert de grootst mogelijke aandacht te besteden aan de teksten en informatie op de website. Er kan echter nooit voor 100% gegarandeerd worden dat de inhoud correct is en er kunnen dan ook nooit rechten ontleend worden aan de inhoud.

Het is nadrukkelijk toegestaan de site te gebruiken voor professionele of commerciële doeleinden ,prospectie, klantenwerving, prostitutie of voor privédoeleinden.

De adverteerder verklaard zich integraal akkoord, dat al zijn  advertentieteksten en publicaties volledig de verantwoordelijkheid zijn van de adverteerder, en www.e-rotiek.com hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk kan gesteld worden.  De adverteerder zal zelf nagaan dat hij volledig voldoet aan alle wettelijke bepalingen die gelden in het land van zijn vestiging.